Ergo header

  Ajankohtaista:  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Metsätyö Havanka Oy

zetkaMetsätyö Havanka Oy on Virroilla ja lähikunnissa  metsäkoneurakointia harjoittava yritys. Yritys sai alkunsa maataloustraktori ja reki-yhdistelmästä vuonna 1978 ja on kehittynyt pikkuhiljaa kolmenvuosikymmenen aikana beavernykyaikaiseksi metsäkoneyritykseksi. 

Päätyönä metsänhakkuuta sekä lähikuljetusta

Metsätyö Havanka Oy toimii Metsäliiton alueyrittäjänä Virtain alueella. Lisäksi tehdään hakkuu- ja ajotöitä sekä energiapuu hakkuita suoraan metsän omistajille. Myös metsäteiden auraukset ja lanaukset traktorilla kuuluvat yrityksen palveluihin.   

 

Kantojen nosto

Suoritetaan halkaisevalla kantoharalla varustetulla 18tn telakaivurilla.Noston yhteydessä tehdään myös kääntömätästys, sekä tarvittaessa ojitus. Mätästykset ja laikutukset kuuluvat myös palveluihin. Tarvittaessa muutkin kaivurityöt onnistuvat. (lisää)

Energiapuun korjuu

EH25Yrityksen kalustoon kuuluu myös joukkokäsittelykoura, joka soveltuu energiapuu kohteisiin. Tavanomaisilla harvesteripäillä joukkokäsittely on mahdollistettu ohjelmalogiikalla.

 

© 2006 Metsätyö Havanka Oy                                                                                                                                                                 [WEBMAIL]